Vatten och avlopp (VA)


VA:s viktigaste uppgifter är att förse kommunernas invånare med ett gott och hälsosamt dricksvatten samt att ta hand om spill- och dagvatten. Inom VA:s olika avdelningar Produktion, Underhåll, Teknik, och Projekt sker planering och utförande av drift, underhåll och nyproduktion av anläggningar för produktion och distribution av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten.
Inom VA kan du jobba som t ex produktions- eller underhållstekniker, processingenjör, VA-ingenjör, automationsingenjör, GIS-ingenjör eller projektledare.

Sök lediga jobb 

För tillfället finns inga lediga tjänster

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

E-post
kundservice@vakin.se

Telefon
090 - 16 19 00

Öppettider
Måndag–Fredag
08:00–14:00

Postadress
Box 4038, 904 02 Umeå

Besöksadress
Övägen 37, Umeå